ഇങ്ങനെയുമൊരു ഓണസമ്മാനം....

ഇത്തവണ ഓണം ഒരുപാട് പുതുമകളേകി കടന്നുപൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു....! പുലികളിക്ക് കുറെ ഓര്‍ഡറുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്...!!! അതിനിടയില്‍ ഞങ്ങളുടെ “സാന്ത്വനമലയാളം” തറവാടിന്റെ വക ഒരോണസമ്മാനവും...!!! മലയാളം ഒരു സാന്ത്വനം - ഓണപതിപ്പ് 2008....!!! നിങ്ങള്‍ വായിച്ചോ...?? ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ..., വായിക്കൂ...!!

ഓണകഥകളും, ഓണകവിതകളും, ഓണപ്പാട്ടുകളും, ഓണത്തിന്റെ പഴയ ഓര്‍മ്മകളും, അങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള ഒരു ഉഗ്രന്‍ ഓണസമ്മാനം...!!! വായിക്കണേ...!!!

No comments: